Normativa i jurisprudència

Les particularitats i les novetats que comporta el comerç electrònic fan imprescindible l’existència d’un marc jurídic de les compres per internet i telefòniques que les reguli.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
Coneguda com LSSI, aquesta llei regula alguns aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació.
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Coneguda com la Directiva sobre el comerç electrònic.
Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico
Publicació de l’Editorial vLex amb una perspectiva del comerç electrònic a internet.
La regulación del comercio electrónico
Publicació en què es fa una revisió de la regulació relativa al comerç electrònic.
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
Llei que també regula l’activitat comercial a internet.
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación	http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l7-1998.html
Llei que s’aplica a qualsevol contracte que s’estableixi entre un professional i una persona física o jurídica.

Protecció de dades personals

La llei protegeix l’ús i el tractament de les dades personals que se subministren en les accions de comerç electrònic. Tot seguit, n’oferim més informació.

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679)
Reglament relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i la seva circulació.
El tratamiento de datos personales en el sector de los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico
Publicació de l’Editorial vLex sobre l’aplicació de l’LOPD en el comerç electrònic.

Defensa del consumidor

La protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància i de contractes establerts fora d’establiments mercantils és cabdal pel que fa al comerç electrònic.

Online Dispute Resolution - European Comission
Des del 15 de febrer de 2016, està operatiu el canal de resolució de conflictes de consum de la Unió Europea.
Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union
Les modalitats de resolució de conflictes ordinàries han necessitat una actualització.