MÉNDEZ, F. X. et al. (coords.). Terapia psicológica con niños y adolescentes: estudio de casos clínicos

Aquí recollim alguns recursos útils per qui ha d'utilitzar aquest llibre o hi vol aprofundir.

Última actualització: 
04.10.18

Coordinadors

Directori Francisco Xavier Méndez Carrillo
Directori de Francisco Xavier Méndez Carrillo a la Universitat de Múrcia.
Dialnet - Francisco Xavier Méndez Carrillo
Referències bibliogràfiques sobre Francisco Xavier Méndez Carrillo a Dialnet.
Directori José Pedro Espada Sánchez
Directori de José Pedro Espada Sánchez a la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Dialnet - José Pedro Espada Sánchez
Referències bibliogràfiques sobre José Pedro Espada Sánchez a Dialnet.
Directori Mireia Orgilés Amorós
Directori de Mireia Orgilés Amorós a la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Dialnet - Mireia Orgilés Amorós
Referències bibliogràfiques sobre Mireia Orgilés Amorós a Dialnet.