Malbaratament d'aliments

Recull de recursos i publicacions que orienten els consumidors a fer un bon consum dels aliments, reduint-ne i evitant-ne el malbaratament.

Donació i reaprofitament d'aliments
La Generalitat de Catalunya presenta les principals causes del malbaratament d’aliments per sectors.
L’Agència de Residus de Catalunya proporciona consells, publicacions específiques, experiències i campanyes, etc.
El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient presenta informació sobre el malbaratament.
La UE proporciona informació sobre les accions que cal portar a terme per afrontar els residus d'aliments.
Entrada del portal de la campanya que intenta sensibilitzar la població sobre el malbaratament alimentari.
Lluita contra el malbaratament
Web de l’Agència de Seguretat Alimentària que ens informa del volum d’aliments que es deixen perdre.
Un consum + responsable dels aliments
Guia de l’Agència de Residus de Catalunya que se centra en els residus que produeix el malbaratament alimentari.
Xerrada de Tristram Stuart sobre el malbaratament d’aliments a nivell global.