Lenguaje administrativo

Com a llenguatge d'especialitat, les convencions, els criteris d'estil, la terminologia, etc. del llenguatge administratiu espanyol són múltiples i específics de l'idioma. A continuació s'ofereix una selecció de recursos lingüístics com a font d'estudi i ampliació de coneixement sobre el llenguatge administratiu espanyol.

Última actualització: 
04.05.20

Introducció al llenguatge administratiu

Algunes eines per a definir i entendre què és el llenguatge administratiu.

Lenguaje administrativo - Wikipedia
El llenguatge administratiu, segons la Viquipèdia en espanyol.

La redacció dels documents jurídics i administratius està força fixada. De fet, la majoria de documents tenen una estructura distintiva.

Per a aconseguir un text clar i concís, cal seguir uns criteris d'estil en la redacció administrativa, com els desglossats a continuació.

Apartat sobre l'ús formal dels elements paralingüístics emprats en la redacció administrativa: les abreviacions i les majúscules i minúscules.

La cohesió lingüística permet presentar les oracions ben connectades i els textos ben articulats.