Legislació i normativa

Reculls de legislació de Dret financer i Tributari i ordenances fiscals en l'àmbit de la UE, l'Estat espanyol i la ciutat de Barcelona.

Recull amb tots els convenis per a evitar la doble imposició (CDI) de les inversions exteriors.

Legislació

Recull de les principals normes vigents en l'àmbit del Dret Tributari i Financer permanentment actualitzades.
Tota la normativa tributària corresponent a comunitats autònomes i entitats locals sempre actualitzada.
Ajuntament de Barcelona: Ordenances fiscals
Text complet de les ordenances fiscals dels darrers anys. 
Ajuntament de Barcelona: Preus públics municipals
Llista actualitzada de preus públics municipals vigents a Barcelona i dels darrers anys.
Síntesi de la legislació de la UE en fiscalitat directa i indirecta, i cooperació administrativa.