L'administració electrònica

L’administració electrònica, també coneguda com a administració-e, govern electrònic o govern-e, és una nova alternativa d’interacció de la ciutadania (persones físiques) i les empreses (persones jurídiques) amb l’Administració pública estatal, l’Administració de les comunitats autònomes i les administracions locals i els ajuntaments, entre d’altres. Es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a dissenyar, desenvolupar i implantar eines i entorns informàtics que permetin la comunicació, les gestions i els tràmits de la ciutadania i les empreses amb l’Administració, i és sustentada i motivada per canvis organitzatius i jurídics constants.

Última actualització: 
07.08.18

Què és l’administració electrònica?

Algunes eines per a definir i entendre què és l’administració electrònica.

Govern electrònic - Wikipedia
El govern electrònic a la Wikipedia en castellà. Conté la definició del concepte, fases, requisits, etc.
Administració electrònica - Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Portal de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, per a fer-hi tot tipus de tràmits.
¿Preparados para el e-government? Consideraciones entorno al procedimiento administrativa electrònico
Article sobre els diferents problemes que van aparèixer en el desenvolupament de l’administració electrònica.
Electronic Government and the Information Systems Perspective
Manual amb nombroses reflexions sobre el govern electrònic.
E-government - Statista Dossier
Dossier ofert per Statista.
Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos - Termcat
Diccionari en línia especialitzat en terminologia bàsica de l’administració electrònica.
Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE)
Portal amb informació sobre l’OBSAE.
eAdministracionES - YouTube
Canal de Youtube sobre els serveis electrònics de l’Administració General de l’Estat.

Recull de normativa de referència autonòmica i estatal que dóna suport a l’administració electrònica i la promou.

Representació d’organismes i institucions, documents de suport, legislació, etc., que ens poden ajudar a entendre la implantació progressiva de l’administració electrònica a Catalunya i Espanya, i l’estat de la qüestió a Europa.

Un objectiu derivat de l’administració electrònica és l’assoliment de l’administració oberta, govern obert o bon govern. Una administració electrònica transparent i amb accés obert a les informacions de caràcter públic (les dades obertes).

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d’informació, en aquest cas de les administracions públiques, i dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació i coneixement. Amb la interoperabilitat, doncs, es fomenta la col·laboració interadministrativa amb l’objectiu de facilitar les tramitacions del ciutadà.

La signatura electrònica és un sistema d’identificació electrònica basat en una signatura digital emmagatzemada en un suport maquinari, que té un valor legal igual que el d’una signatura manuscrita. És important diferenciar la signatura electrònica de la signatura digital, la qual és el mecanisme xifrat que atorga autenticitat a la informació digital que acompanya. Per la seva banda, el certificat electrònic o digital és el fitxer informàtic generat per una entitat de certificació que associa unes dades d’identitat a una persona física o jurídica i en confirma la identitat digital.

Impulsada pels esforços per implantar l’administració electrònica, l’Administració de justícia està invertint darrerament molts esforços per assolir una justícia oberta, àgil i eficaç, a partir de la renovació de les infraestructures judicials i dels sistemes informàtics.

Un gran nombre de publicacions periòdiques, llibres i vídeos tracten de l’administració electrònica des de diferents vessants.