Informes i estàndards sobre el Disseny

Documentació (informes, normatives, estudis, etc.) relacionada amb la pràctica professional del disseny

Manifest Icograda sobre l’ensenyament del disseny
Document bàsic que defineix la posició del Consell d’Icograda respecte a l’ensenyament del disseny
Informe de les indústries creatives 2010 - UNCTAD
Informe les indústries creatives i la seva situació entre els sectors emergents més dinàmics del comerç mundial.
Normes d'AIGA de la pràctica professional del dissenyador
Estàndards que defineixen les expectatives d’un dissenyador professional.
Model de codi de conducta professional dels dissenyadors
Base internacional de normes ètiques relacionades amb la pràctica del disseny de les organitzacions membres d’ico-D
Estudi de l’impacte econòmic del disseny a Espanya
Informe de DDi (societat estatal per al desenvolupament del disseny i la innovació)
Guia de recursos per a la promoció de les arts visuals
Guia dels ajuts a projectes que s’atorguen en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.