Indicis de qualitat de les publicacions

És imprescindible conèixer els diferents indicis de qualitat de les publicacions (tant de revistes com de llibres) en el moment de publicar, de cara als processos d'avaluació.

Data de publicació: 
13.01.15
Indicadors bibliomètrics per avaluar la qualitat de les revistes científiques.
Avaluació de la qualitat dels llibres i capítols de llibres