Índexs bibliomètrics nacionals

Els principals índexs bibliomètrics que s’utilitzen per a avaluar revistes internacionals i nacionals en l’àmbit espanyol, sobretot en ciències socials i humanitats. Se’n descriuen els indicadors i el sistema de classificació, l’abast temporal, geogràfic i temàtic.

CARHUS Plus
Sistema d'avaluació de les revistes científiques de ciències socials i humanitats (edició 2014).
MIAR
Sistema per a mesurar quantitativament la visibilitat de les revistes de ciències socials i humanes (2008-actual)
DICE
Difusió i qualitat editorial de les revistes espanyoles d’humanitats i ciències socials i jurídiques.
Clasificación integrada de revistas científicas
Classificació de revistes científiques de ciències socials i humanes en funció de la qualitat (2011-2012).
FECYT
Sistema d’avaluació de la FECYT d’una selecció de revistes d’humanitats.