Gestors bibliogràfics

Crea la teva pròpia base de dades amb les teves referències bibliogràfiques. Podràs importar referències des de pàgines web, bases de dades, catàlegs i altres fonts d'informació; compartir-les amb altres usuaris, afegir-les als teus treballs o crear llistes bibliogràfiques.

Mendeley
Gestor de referències i xarxa social per investigadors.
Zotero
Gestor de referencias bibliográficas gratuito y de código abierto.
EndNote
Gestor de referencias bajo licencia de Thomson.
citeulike
Gestor de referencias bibliográficas gratuito, pero de código propietario.
RefWorks
Gestor de referències bibliogràfiques de pagament.

Taula comparativa dels gestors bibliogràfics

  Mendeley Premium Zotero EndNote CiteUlike RefWorks
Accés Biblioteca Virtual de la UOC Web Biblioteca Virtual de la UOC Web Web
Tipus de connexió Local i sincronització web Local i sincronització web Web Web Web
Navegadors Tots Firefox i Chrome Tots Tots Tots
Descàrrega en PC Mendeley Desktop La versió local No No No
Capacitat d'emmagatzematge 5 GB Versió local il·limitada. Versió web de pagament. 10.000 referències Il·limitat Il·limitat
Importació directa des de bases de dades No No
Compartir referències
Crear llistes bibliogràfiques No
Aplicació mòbil Mendeley Mobile App Zotero for Mobile EndNote Web Mobile RefMobile
Compartir web 2.0 -- --
Suport de la Biblioteca Virtual de la UOC Nivell d'usuari Nivell d'usuari Nivell d'usuari Nivell d'usuari Nivell d'usuari