Gestió bibliogràfica

Eines i recursos per a la gestió de la teva documentació: com se cita correctament la bibliografia, com s'organitzen les referències bibliogràfiques o com es creen bibliografies automàticament.

Última actualització: 
26.06.19

Recursos per a saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per a crear cites automàticament.

Crea la teva pròpia base de dades amb les teves referències bibliogràfiques. Podràs importar referències des de pàgines web, bases de dades, catàlegs i altres fonts d'informació; compartir-les amb altres usuaris, afegir-les als teus treballs o crear llistes bibliogràfiques.

Crea la teva pròpia base de dades amb adreces web d'interès social. Et donem accés a diferents gestors per a poder emmagatzemar-les, compartir-les i etiquetar-les.