Fonts de dades per àmbits

Estadístiques centrades en indústries, mercats i consumidors.
Portal de la Fundació CTIC que ens aporta bases de dades d’informació oberta de diferents institucions.

Transport

Flightradar24 és un servei global de seguiment de vols.
Base de dades que acumula informació sobre tots els accidents d’avió que hi ha hagut.
Visualitzacions i dades interactives sobre el trànsit de vaixells a tot el món

Defensa i Exèrcit

Portal que publica la despesa militar de tots els estats entre el 1949 i el 2016.
És una base de dades de lliure accés en què es registren tots els atemptats de tot el món.
Entrada del portal de CERAC on trobem una llista de bases de dades de conflictes d’arreu del món.

Economia i desenvolupament

Conjunt de dades històriques sobre economia desglossades per any, regió i país.
SourceAFRICA és el repositori principal de l’Àfrica per a documents processables.
Pàgina web que registra tot el comerç exterior dels Estats Units.
Dades sobre comerç entre els països que formen l’Organització dels Estats Americans (OEA).
Recull d’estadístiques relacionades amb el desenvolupament dels països asiàtics.
Recull d’estadístiques relacionades amb el desenvolupament dels països de l’Amèrica Llatina i el Carib.
SABI
Base de dades que conté informació financera d'empreses espanyoles i portugueses.

Geoespacials

Repositori de dades en línia que reuneix informació meteorològica per mitjà d’un servidor web estàndard.
Informació i mapes sobre climatologia global del planeta Terra.
És una empresa privada que es dedica a generar mètriques detallades que no estan disponibles en cap altra font.

Cultura i mitjans

Google Trends
Tendències de cerques en línia a Google segmentades a escala global, segmentades per país i per llengua.
Es tracta d’una llibreria oberta formada per milers de llibres, pel·lícules, programari lliure, música i webs.
Free Datasets Webhose.i
Conjunt de paquets de dades actualitzades de mitjans de comunicació en línia.
Portal participatiu que organitza concursos per a recollir dades per a poder fer prediccions posteriorment.

GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums)

Estadístiques: Xarxa de Biblioteques REBIUN
Entrada del portal de REBIUN, on es poden trobar dades de totes les universitats de l’Estat espanyol.

STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)

Entrada de la Viquipèdia on s’inclou una llista de conjunts de dades que fan referència a l’aprenentatge automàtic.
Portal participatiu que organitza concursos per a recollir dades per a poder fer prediccions posteriorment.
Repositori de la Universitat d’Irvine per a la comunitat d’usuaris de l’aprenentatge automàtic.
Portal que vol simplificar l’aprenentatge automàtic i l’anàlisi de dades.
Repositori de bancs de dades que és un punt de referència per a l’avaluació d’algoritmes d’aprenentatge automàtic.