Espanyol: recursos lingüístics

La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en espanyol. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua espanyola.

Última actualització: 
04.05.20

El Servei Lingüístic

Lengua y estilo de la UOC
Aquest web proporciona criteris per a la redacció de textos de l'àmbit de la UOC en espanyol.
L'objectiu d'aquest material és ajudar a conèixer tot el que hi ha als tres webs de llengua de la UOC.
Guía práctica de español
Conté els criteris de la UOC sobre ortografia, morfologia, sintaxi, neologismes i noves grafies.
@UOCllengua
Compte de Twitter del Servei Lingüístic de la UOC.

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Diccionario de la Real Academia Española
Diccionari de referència de la llengua espanyola, resultat de la col·laboració de totes les acadèmies de l'idioma.
Diccionarios de la Real Academia Española
Recull de diccionaris de la Reial Acadèmia Espanyola. Conté diversos diccionaris de la llengua espanyola.
DRAE
Troba paraules buscant termes de cerca per la definició.
Acronym Finder
Diccionari d’acrònims, abreviacions i sigles que ens retorna la seva definició, amb més d’un milió de definicions.
Sinonimos.org
Diccionari de sinònims.
Diccionario de sinónimos online
Diccionari de sinònims en espanyol que retorna una llista de resultats a partir de la paraula entrada.
antonimos.net
Recurs per cercar definicions dels termes que volem i els seus termes oposats.
Diccionario de americanismos
Repertori lexicogràfic que recull mots específics de l'espanyol d'Amèrica.
Diccionari espanyol Xile
Diccionari específic de lèxic i modismes xilens.
Diccionario de mexicanismos
Diccionari de mots mexicans de l'Acadèmia Mexicana de la Llengua.
Diccionario del español de México
Diccionari específic de lèxic mexicà, de l'Acadèmia Mexicana de la Llengua.
Diccionario breve de colombianismos
Diccionari específic de lèxic colombià, de l'Acadèmia Colombiana de la Llengua.

Traducció

Diccionaris i bases de dades bilingües i multilingües per facilitar les traduccions.

wordreference
Ofereix la possibilitat d'obtenir la definició, el sinònim/antònim i la traducció de la paraula seleccionada.
Inter-Active Terminology for Europe (IATE)
Base de dades terminològica interinstitucional de la UE per compartir la terminologia comunitària.
linguee
Permet buscar paraules i expressions en milers de milions de textos bilingües.
Oxford Dictionaries (Spanish-English)
Diccionari anglès-espanyol ofert per Oxforddictionaries.com.

Dubtes i qüestions gramaticals

Aquesta secció té recursos per resoldre tota mena de dubtes lingüístics i gramaticals.

rae_panhispanico
Dona resposta, des de la norma culta, als dubtes lingüístics més habituals que planteja la llengua castellana.
Fundacion_Espanyol_Urgente
Té l'objectiu d'impulsar el bon ús de l'espanyol en els mitjans de comunicació.
Wikilwngua
Portal participatiu per compartir informació pràctica sobre la norma, l'ús i l'estil de l'espanyol.
Escuela_Escritura
Portal per resoldre dubtes de puntuació i accentuació, gramàtica, estil i format i composició.
Lengua_Centro_Cervantes
Portal pertanyent a l’Institut Cervantes, per a la difusió de l’espanyol per tot el món.
Gramática històrica del castellano
Continguts de gramàtica histórica per conèixer l'evolució de la llengua espanyola.

Verbs

Aquests recursos ajuden a resoldre possibles dubtes relacionats amb la conjugació dels verbs en qualsevol dels temps en què es poden flexionar.

conjugaciones
Lloc web que permet conjugar més de 12.000 verbs; també ofereix sinònims per a cada verb.
conjuga
Conjugador que informa de les característiques morfològiques del verb i de les seves irregularitats.
Diccionario de la Real Academia Española
Diccionari de referència de la llengua espanyola, resultat de la col·laboració de totes les acadèmies de l'idioma.

Corpus lingüístics

Aquest apartat ofereix bases de dades que recullen grans volums de mots i contextos en què apareixen.

corpus_espanyol
Corpus històric de més de 100 milions de paraules de textos dels segles XIII al XX. Permet fer cerques semàntiques.
CORPES (Corpus del Español del siglo XXI)
Cercador amb el qual es poden trobar paraules de la llengua espanyola utilitzades entre els anys 2001 i 2012.
crea
Cercador amb el qual es poden trobar paraules utilitzades en mitjans de comunicació escrits i de citar-ne la font.
corde
Cercador amb el qual es poden trobar paraules espanyoles utilitzades al llarg del temps i citar-ne la font.
Google Books Ngram Viewer
Motor de cerca en línia que elabora gràfiques de la freqüència d’una cadena de caràcters en un corpus de text.

Lèxic

refranero
Selecció de parèmies espanyoles, amb la correspondència en diverses llengües.
Llenguatge administratiu espanyol
S'ofereix una selecció de recursos lingüístics com a font d'estudi i coneixement sobre el llenguatge administratiu.

Pronunciació

Eines de consulta per saber la pronunciació de mots en diferents llengües.

oforvo
Guia de pronunciació de paraules, on es poden trobar paraules en 42 llengües i la seva pronunciació.

Estar al dia

Un recull de pàgines web i blogs de notícies i novetats del món de les llengües.

jam
Blog que conté un gran nombre de diccionaris classificats (de dubtes, de registres, etimològics...).
blog_redaccion
Blog del Departament d'Humanitats de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú.

Eines

lenguaje.com
Eines diverses, com ara verificador ortogràfic, corrector de voseo, sil·labejador, lematitzador i motor numèric.
Convertidor de números a texto español - Números TIP
Eina que tradueix les xifres en nombres a lletres, en espanyol, anglès, italià i alemany.
Paramtext - Parametrizador Morfológico de Textos
El parametritzador analitza un fitxer i diu els caràcters, paraules, oracions i paràgrafs que conté.