El plagi acadèmic a la UOC

Accés a la normativa de la UOC sobre el plagi i les orientacions que es donen als estudiants.

PACPlagi
Servei en línia de la UOC amb l'objectiu de detectar indicis de plagi en els treballs lliurats pels estudiants.
Guia per a la resolució de les proves d'avaluació contínua
Orientacions que es fa arribar als alumnes matriculats als estudis de Dret de la UOC.
Como evitar el plagio
Document que es fa arribar als alumnes matriculats a la UOC.
Normativa d'avaluació de la UOC
quest capítol recull els criteris principals que regeixen l'avaluació a la UOC .
Normativa dels drets i deures dels estudiants de la UOC
Aquesta normativa és el marc general d'aplicació per a desenvolupar els drets i deures dels estudiants.