Eines per a periodisme de dades

Portal de Google en el qual es treballa per a l’organització de les dades i l’accés a aquestes a escala mundial.
Entorn col·laboratiu i interactiu creat per IBM dedicat a l’anàlisi de dades.

Captura de dades

Portal d’aquesta iniciativa que es dedica a l’estructuració i la gestió de dades.
Portal de gestió de dades d’accés obert que proveeix solucions per a fer la presentació de les dades.

Tractament, neteja, anàlisi

Eina que converteix un full de càlcul en un format més visualitzable, com HTML, JSON, XML, MySQL o Ruby.
Eina per a la transformació i el filtratge de dades, que permet estalviar temps a l’hora d’analitzar-les.
Eina que permet netejar les dades, transformar-les en un altre format i ampliar-les amb dades i serveis externs
Eina que crea gràfics, estableix relacions i neteja dades a partir de les que l’usuari aporta amb fulls de càlcul.

Visualització

Eina de visualització de dades adequada per a qualsevol tipus d’usuari, perquè és molt simple de fer servir.
Eina per a l’elaboració d’aplicacions per a la visualització de dades apta per a qualsevol tipus d’usuari.
Eina de codi obert per a la visualització de dades en línia de manera ràpida i senzilla.
Ofereix a l’usuari un catàleg de plantilles predefinides, a les quals es pot afegir i modificar contingut.
Servei de Google que permet carregar un conjunt de dades per a visualitzar-les fent servir diverses eines.
Tableau
27.02.17
Programari per a la visualització de dades