Eines i documents de suport

Fonts d'informació que et permeten trobar anuncis, formularis, revistes, etc.

Anuncis legals

BORME
Repositori del BORME des de l'1 de gener de 2001.

Diccionaris i glossaris de Dret

Vocabulari de dret penal i penitenciari
Vocabulari català-castellà amb termes de dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar.
TERMCAT
Versió en línia del Diccionari de dret administratiu.
TERMCAT
Diccionari amb termes de dret civil aplicable a Catalunya.
TERMCAT
Termes referents a les institucions de la Unió Europea i al dret comunitari.
Diccionari de la renda
Aquest diccionari recull els termes bàsics per a fer la declaració de la renda i del patrimoni.
Vocabulari de dret mercantil
Vocabulari bilingüe català-castellà de dret mercantil.
Diccionari jurídic català
Diccionari enciclopèdic especialitzat
Diccionario del español jurídico
Diccionari especialitzat en terminologia jurídica, amb l’aval de la RAE i el Consell General del Poder Judicial.

Documentació parlamentària

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Base de dades del BO del Parlament.
Diari de sessions del Parlament de Catalunya
Sessions del Parlament de Catalunya de les comissions, plenàries, la Diputació Permanent i la Junta de Portaveus.
Dossiers legislatius del Parlament de Catalunya
Reculls de documentació relacionada amb projectes i proposicions de llei que s'estan tramitant al Parlament.
Diario de sesiones del Congreso de los Diputados
Diari de sessions del ple, Diputació Permanent, comissions d'investigació, comissions mixtes, sessions conjuntes.
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado 
Boletín Oficial de las Cortes Generales en línia.

Formularis legals

Formularis jurídics en català del CICAC
Formularis jurídics en matèries de dret civil, penal, administratiu...
Formularis de dret procesal Toda la ley
Formularis de dret procesal de Toda la ley.
Formularis de procediments administratius
Formularis per a procediments administratius i multes.
Agencia Tributaria
Web de l'Agència Tributària amb informació d'interès per als contribuents i serveis per a la realització de tràmits
Característiques d'un contracte
Característiques de contractes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Goven obert

Datos.gob.es
Datos.gob.es, portal d'e-Government de l'estat.
Dades obertes Gencat
Obertura de dades públiques (open data) de la Generalitat de Catalunya.
Inventari públic, Sindicatura de Comptes
Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera.
Webs de Entidades Locales
Recull dels webs de diputacions provincials, cabildos i consells insulars, federacions de municipis i ajuntaments.
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
Web de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Municat, consulta de càrrecs electes
Noms i càrrecs, als ens locals corresponents, del conjunt de càrrecs electes de Catalunya. 
Municat, consulta de dades d'ens locals de Catalunya
Dades generals dels ens locals de Catalunya.
Ajuntament de Barcelona. Normativa
Accés a Norma. És el portal amb normes, reglaments i regulació de l'Ajuntament de Barcelona.

Organismes i institucions

Síndic de Greuges
Lloc web del Síndic amb informació de les funcions, informes i resolucions, notícies, activitats...
Tota la informació, publicacions (informes i recomanacions) i serveis en línia per formular queixes.
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Web del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC).
Consejo General de la Abogacía Española
Informació sobre temes d'actualitat, hemeroteca, dossiers de premsa, text complet d'informes i la revista Abogacía.
CGPJ
Web del Consell General del Poder Judicial.
Instituto de Estudios Fiscales
Lloc web de L'Instituto de Estudios Fiscales.
EASO, European Asylum Support Office 
Informació, notícies, legislació i normativa, publicacions sobre el sistema d'asil europeu.
Ajuntament de Barcelona. Normativa
Accés a Norma. És el portal amb normes, reglaments i regulació de l'Ajuntament de Barcelona.

Reculls

Tratados internacionales
Recull dels tractats internacionals dels quals l'Estat espanyol és dipositari.
Portal d'accés a l'Administració espanyola
Informació administrativa sobre l'activitat, l'organització i el funcionament de les administracions.
Eines per traduir documents jurídics
Traductor automàtic, diccionaris i vocabularis, consultes lingüístiques i registre de traductors jurats.
Iusport
Portal jurídic de l'esport.
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Revistes de Dret

IDP. Revista d'Internet, Dret i Política
Publicació impulsada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
Revista catalana de dret públic
Revista per a la difusió de la recerca i el debat intel·lectual en el camp del dret públic.
InDret: Revista per a l'Anàlisi del Dret
Revista dedicada a l'anàlisi del dret i dirigida a investigadors, professionals de dret i estudiants avançats.
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología
Estudis i articles científics sobre matèries penals i criminològiques.

Tractats i convenis

Tractats de les Nacions Unides
Tots els tractats i acords internacionals de qualsevol membre de les Nacions Unides.
Bases de dades de les Nacions Unides
Documents oficials i bases de dades de les Nacions Unides.
Xarxa Europea de Migració
Informació actualitzada, objectiva, fiable i comparable en matèria de migració i asil.
Tratados internacionales
Recull dels tractats internacionals dels quals l'Estat espanyol és dipositari.
CIDO, Cercador d'Informació de Diaris Oficials
Informació dels diaris, butlletins oficials i webs d'administracions en l'àmbit territorial català.
Base de dades de Convenis Col·lectius del MEYSS
Base de dades de convenis col·lectius, ordenances laborals...