Eines de verificació de fets

Vuit passos per a comprovar la veracitat d’una notícia.
Maldita.es
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
Snopes
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
Fact Check
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
Newtral
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
Crosscheck
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
Ministerio de la Verdad
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
Verificat
Pàgina web dedicada a desmentir les notícies falses i els enganys que circulen per internet.
The Trust Project
Consorci internacional d'organitzacions de notícies que estableix estàndards de transparència.
ImgOps
Pàgina web per a verificar imatges.
Maldito Bulo
Connector per al navegador, Google Chrome o Mozilla Firefox, que ajuda a detectar notícies falses.
Fake News Detector
Connector per al navegador, Google Chrome o Mozilla Firefox, que ajuda a detectar notícies falses.
News Cracker
Connector per al navegador Google Chrome que ajuda a detectar notícies falses.
Instant Snopes Checker (Unoficial)
Connector per al navegador Google Chrome que ajuda a detectar notícies falses.
Automatic deception detection: Methods for finding fake news
Article sobre l'estudi de l'estat actual de les noves tecnologies en la detecció de les notícies falses.
Deception detection for news: Three types of fakes
Article que estudia la manera de crear un programa de verificació de notícies falses.