eHealth: la transformació del model assistencial

L'alfabetització digital i competències digitals en salut, l'apoderament en salut, la salut participativa i benestar, el disseny i avaluació en intervencions d’eHealth i mHealth, el Data science en salut, l'eHealth i equitat són alguns del temes que engloben l'eHealth i els hem recollit tots en aquest monogràfic.

Última actualització: 
13.08.18

Què és l'eHealth

Què és l’eHealth i quines aplicacions té en els sistemes de salut?

Conté la definició del concepte, els serveis i els beneficis que ofereix.
Definició que fa l’OMS del concepte d’eHealth.
Es defineix el concepte d’eHealth i les 10 «e» que el componen.
Les 51 definicions d’eHealth explicades al Journal of Medical Internet Research.
Els resultats de la tercera enquesta mundial sobre l’ús de l’eHealth.
Reflexió sobre el terme eHealth a càrrec de José M. Cepeda.

Ja fa uns anys que internet forma part de les nostres vides i la informació sobre salut n’és protagonista. El 80% dels usuaris busca informació sobre aquests temes i aplica els coneixements adquirits per abordar o resoldre un problema de salut.

El ciutadà adopta un paper actiu a l’hora de gestionar la seva salut i, per tant, passa a implicar-se en les decisions mèdiques, fet que fins ara era limitat pel sistema sanitari.

Les xarxes socials i internet són un bon lloc per a resoldre dubtes i per a compartir coneixement. Les eines 2.0 no solament són útils per als professionals de la salut sinó que també ho són per als pacients, ja que milloren la interrelació i potencien una millor comunicació entre els grups i entre les persones.

Les intervencions mitjançant eHealth i mHealth cada cop tenen més importància i són més recurrents. Ara bé, el disseny i l’avaluació d’aquestes eines són claus per assegurar-ne la fiabilitat a l’hora d’utilitzar-les.

Aquesta nova tendència pel que fa a internet i les xarxes socials, la fama dels telèfons intel·ligents i l'aparició dels sensors i les dades massives, que no solament inclouen registres clínics i operacionals sinó també text, àudio o vídeo i registres biomètrics, és susceptible de ser analitzada per proporcionar informació útil als sistemes de salut.

L’equitat aplicada a l’eHealth és una perspectiva prometedora en la lluita contra les desigualtats en salut.

A Espanya no hi ha una regulació concertada sobre la matèria, però les normes aplicables són les que s’indiquen a continuació.