Dret: premsa i actualitat

Aquest recull ofereix tot un seguit de recursos per a estar al dia de l'actualitat vinculada a l'entorn jurídic i sobre les darreres novetats legislatives. A continuació, es presenten diverses fonts on es repassa l’actualitat més immediata. Podeu revisar portals web, organismes oficials o espais d'opinió i debat. A més, per a entrar més al detall, oferim alguns recursos específics, centrats en algunes branques del dret.

Última actualització: 
14.08.18

Cercador d'actualitat sobre dret

Amb aquest cercador podeu explorar dins els continguts de tots els recursos recollits en aquest monogràfic de dret.

I a més, podeu filtrar-ne els resultats segons si són dels subapartats de «Portals per a estar al dia del sector legal» (Estar al día), «Òrgans legislatius i poder judicial» (Organismos oficiales), «Opinió i publicacions informals» (Opinión) o «Difusió i mitjans de comunicació generalistes» (Difusión).

 

Portals per estar al dia del sector legal

Recull de portals web en què es repassa l’actualitat més immediata del món jurídic.

Legal Today
Portal sobre tendències jurídiques que Thomson Reuters Aranzadi ha dissenyat pensant en els professionals.
DiarioJurídico.com
Diari en línia per a estar al dia de l’actualitat jurídica, amb les firmes de més renom del sector legal.
Diario del Derecho
Portal per a recuperar ressenyes de l’actualitat jurídica publicades als diferents diaris nacionals.
Revista de l'àmbit del dret.
Pàgina web amb tota l’actualitat del món jurídic.
Blog d’actualitat vinculada al dret i publicada als mitjans de comunicació, de Francis Lefebvre.
Economist & Jurist
Portal de la revista jurídica Economist & Jurist, que té el mateix nom.
Derecho Internacional Público
Pàgina web de dret internacional públic, amb notícies d’actualitat del dret d’àmbit internacional.

Economia i dret

Mitjans especialitzats, de caràcter no acadèmic, que tracten del dret des d’una òptica econòmica.

Expansión
Secció jurídica del diari econòmic espanyol Expansión.
Ecoley
Suplement legal del diari econòmic El Economista.

Òrgans legislatius i poder judicial

Selecció d’organismes que tenen el poder legislatiu i judicial en els àmbits català, espanyol i europeu.

Portal del departament de la Generalitat de Catalunya que vetlla per l’administració de la justícia a Catalunya.
Notícies del Parlament de Catalunya
Secció de notícies de l’òrgan legislatiu i impulsor de la política de govern a Catalunya.
Secció de notícies del Ministeri de Justícia.
Pàgina web del Poder Judicial a Espanya, amb les últimes novetats sobre l’àmbit de la justícia.
Actualitat del Congreso de los Diputados
Secció d’actualitat del Congrés dels Diputats.
Actualitat del Senado de España
Notícies sobre el Senat.
Notícies de la Comissió Europea
Notícies destacades, comunicats de premsa i discursos de la Comissió.
Apartat de notícies focalitzades en el tema «Justícia i ciutadania».
Premsa del Consell Europeu i el Consell de la Unió Europea
Àrea de premsa compartida del Consell Europeu i del Consell de la Unió Europea.

Opinió i publicacions informals

Recull de publicacions informals que difonen l’actualitat del dret des de diversos punts de vista.

European Law Blog
Blog de divulgació de l’actualitat legal i legislativa que afecta la Unió Europea.
The Wall Street Journal. Law Blog
Blog d’opinió i anàlisi de l’actualitat legal gestionat pel diari The Wall Street Journal.

Difusió i mitjans de comunicació generalistes

Els mitjans de comunicació de massa difonen d’una manera planera temes relacionats amb el dret i les novetats legislatives.

Programa radiofònic de difusió de conceptes relacionats amb el dret.

Publicacions i actualitat de la UOC

Agenda d’activitats
Agenda per a estar al dia de les activitats vinculades als estudis de Dret i Ciència Política oferts per la UOC.
Twitter dels Estudis de Dret i Ciència Política
Twitter per a estar al dia dels estudis de Dret i Ciència Política oferts per la UOC.
IDP. Revista d'Internet, Dret i Política
Publicació impulsada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

Dins del dret administratiu, el dret fiscal és el que regula els ingressos per part de l'Estat i la despesa pública que se'n deriva.

Branques del dret que regulen l’exercici del comerç i protegeixen l’obra realitzada per un autor.

La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació en el dia a dia de les persones també ha afectat l'ordenament jurídic. De la influència de les noves tecnologies en el dret, en sorgeix el dret digital.

Dret que regula les relacions jurídiques entre particulars.

Branca del dret que normalitza la relació empresari-treballador.

Conjunt de drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans, basats en el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana.