Dret Mercantil i Propietat intel·lectual

Branques del dret que regulen l’exercici del comerç i protegeixen l’obra realitzada per un autor.

Dret Mercantil

Àmbit del dret que regula el mercat derivat de l'actuació dels operadors de mercat.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Organisme responsable de la supervisió dels mercats de valors a Espanya.
Blog d’opinió de Carlos Guerrero, advocat especialitzat en dret mercantil.
Derecho Mercantil
Blog de dret mercantil de Jesús Alfaro Aguila-Real.
Fòrum de la Harvard Law School amb entrades d’opinió sobre govern corporatiu i regulacions financeres.

Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual és la part del dret que fa referència als productes intangibles fruit de l'enginy i la intel·ligència, siguin obres literàries, artístiques o científiques.

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)
Centra la seva activitat en la defensa i la gestió dels drets de propietat intel·lectual d’autors i editors.
Revista d’actualitat de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.
Blog d’opinió sobre propietat intel·lectual, administració electrònica, protecció de dades, etc.