Dret de família

L’objectiu d’aquest monogràfic és recollir un seguit de recursos que són específics del dret de família, que ja és considerat una branca autònoma del dret, encara que s’inclou dins del dret civil. Estructurat sobre la base de la relació que hi ha entre els membres d’una família, s’ocupa del conjunt de normes i institucions jurídiques que les regulen. Predomina l’interès social sobre l’individual i fonamentalment s’ocupa del matrimoni, la filiació i la tutela.

Última actualització: 
04.04.19

Definició general

Ventall de definicions de dret de família, el seu context, preguntes freqüents i notícies que fan referència a aquesta branca del dret.

Wolters Kluwer
Definició del concepte de dret de família dins el marc del dret civil.
Estudio
Llibre en què es fa una descripció del dret de família i el situa dins el context del dret espanyol.
Springer
Llibre en el qual s’aborden els casos més conflictius de violència domèstica, abús infantil o malalties mentals.
Noticias Jurídicas
Recull de notícies que fan referència al dret de família a l’Estat espanyol.
Capítol en què l’autor exposa preguntes directes i pràctiques que es relacionen directament amb la família.

Es presenten els aspectes més tractats en el dret de família, com ara l’econòmic o el patrimonial, la violència domèstica o la situació dels menors en un divorci o separació. Es tracta amb especial atenció les famílies homoparentals, les monoparentals i les parelles de fet.

Famílies, elements d'internacionalitat i sostracció de menors

La separació de la família comporta que la situació emocional dels menors envers els pares empitjori. El distanciament geogràfic provocat per l’actual situació laboral, la gestació subrogada i les lleis diferents pròpies de cada país han fet augmentar els casos de conflicte.

Món Jurídic
Article en què l’autor analitza les modificacions que han afectat algunes lleis i la situació actual.
Món Jurídic
Article que aplega els arguments presentats en una taula rodona de l’ICAB sobre la gestió subrogada.
Publicaciones UAH
Llibre en què es reflexiona sobre l’admissió dels sol·licitants d’asil i es plantegen preguntes al voltant del tema
Dykinson Editorial
Llibre en el qual es tracta el tema de la sostracció de menors en l’àmbit internacional.

Recull de les lleis específiques de les comunitats autònomes amb una legislació particular.

Diversos recursos dedicats al dret de família, des de blogs i vídeos fins a revistes i documentació oficial.

Recursos d'aprenentatge UOC

Materials de la UOC que tracten els temes fonamentals referents al dret de família, com el matrimoni, la separació, els aspectes econòmics, la tutela, l’adopció i el matrimoni religiós.

UOC
Recurs d’aprenentatge de l’assignatura Matrimoni, parelles estables i la seva ruptura.
UOC
Recurs d’aprenentatge de l’assignatura El matrimoni canònic i nul·litat.