Dret Civil

Dret que regula les relacions jurídiques entre particulars.

IurisCivilis
Blog jurídic especialitzat en el dret civil.