Documents de suport sobre el comerç electrònic

Un gran nombre de publicacions periòdiques i de llibres aborden el comerç electrònic des de diferents vessants.

Revistes

International Journal of Electronic Commerce Studies
Revista acadèmica que tracta de la teoria, les aplicacions i la seguretat del comerç i del màrqueting electrònics.
Electronic Commerce Research and Applications
Publicació periòdica que vol contribuir a generar una comunitat de recerca.
Journal of Electronic Commerce in Organizations
Dimensions socials, culturals, organitzacionals i cognitives de l’impacte de les tecnologies del comerç-e.
Electronic Commerce Research
Publicació difusora de la recerca i les darreres novetats sobre totes les facetes del comerç electrònic.

Llibres

Vender en Internet : las claves del éxito
Llibre en què es difonen les claus per a iniciar un negoci basat en un model de comerç electrònic.
Showcase Europe : guide to e-commerce markets in Europe
Guia sobre els mercats de comerç electrònic a Europa.
Comercio electrónico: antecedentes, fundamentos y estados actual
Publicació en què es fa una revisió sobre quins són els fonaments del comerç electrònic, l’estat de la qüestió, etc