Dades Globals

Nacions Unides

La millor base de dades actual sobre els moviments migratoris. Dades a partir de 1951.
Portal de les Nacions Unides on s’expliciten dades detallades del comerç mundial.
Portal de les Nacions Unides que vol ser una guia nacional i internacional d’estadístiques de gènere.
Aquesta plataforma proporciona accés a dades recopilades per mitjà del sistema de les Nacions Unides.
Recopilatori de dades de tots els temes que tracta les Nacions Unides.
Recopilatori de dades que utilitza l’Organització de les Nacions Unides destinades a l’alimentació i l’agricultura.
Recull de dades de l’impacte de la sida arreu del món amb detall de cada país.
Fews Net
Les dades de classificació de la seguretat alimentària de FEWS NET.

Organitzacions Internacionals

World Bank Open Data
Iniciativa del Banc Mundial que té com a objectiu proporcionar a tots els usuaris accés a dades del Banc Mundial.
Entrada del portal de l’Agència Central d’Intel·ligència (CIA) que proporciona informació sobre tots els països.
És una pàgina web de la Universitat d’Oxford que vol mostrar com les condicions de vida van canviant.
The Humanitarian Data Exchange (HDX) és una plataforma oberta per a compartir dades, iniciada el juliol del 2014.
Portal del FMI on hi ha dades financeres de la gran majoria de països.