Crowdfunding

El crowdfunding, també conegut com micromecenatge, és una alternativa als préstecs bancaris, per a poder finançar de manera col·lectiva un projecte, servei, producte, etc. Prenent com a base l'ús d'internet, podem trobar en línia nombroses plataformes de finançament participatiu que permeten a particulars donar suport i finançar diferents iniciatives per mitjà de donacions, mecenatges, préstecs o inversions.

Última actualització: 
07.08.18

Què és el crowdfunding o micromecenatge?

Algunes eines per a definir i entendre què és el crowdfunding i el seu increment de popularitat a escala mundial.

Micromecenatge - Viquipèdia
El crowdfunding a la Viquipèdia.
Guia sobre el crowdfunding, oferta per la Comissió Europea.
Crowdacy
Mitjà digital de difusió sobre crowdsourcing i crowdfunding.
Universo Crowdfunding
Portal web informatiu sobre crowdfunding i la seva filosofia.
Número especial sobre crowdfunding a New Media & Society.
Reportatge sobre el crowdfunding del programa Parlamento, del Canal 24h.
Emissió radiofònica d'"El racó de pensar" sobre el crowdfunding.
¿Funciona el crowdfunding cultural en España? - RTVE Lab
Representació de les dades d'una de les plataformes més reconegudes de crowdfunding a Espanya, Verkami.

Organitzacions promotores de crowdfunding

Organitzacions que donen a conèixer el crowdfunding i el promocionen.

Asociación Española de Crowdfunding
Associació que té la finalitat de promoure el crowdfunding.
European Crowdfunding Network
Dóna suport a iniciatives per a innovar, promoure i protegir el crowdfunding a Europa.

Estudis i informes sobre el crowdfunding

Diferents organitzacions mundials han presentat estudis i informes per teoritzar sobre el crowdfunding i la seva evolució.

Informe del Banc Mundial, sobre el potencial del crowdfunding com a nova forma de finançament.
European Commission
Document de consulta sobre el crowdfunding, emès per la Comissió Europea.

Hi ha una confusió general, motivada per la similitud en les denominacions, entre el crowdfunding, el crowdsourcing i el fundraising. Cadascun d'aquests termes implica unes tasques diferents, amb unes finalitats diferents, seguidament us exposem què són el crowdsourcing i el fundraising, de cara a poder-los distingir del crowdfunding.

El crowdfunding és un tot, una forma de finançament col·lectiu. Però en podem diferenciar quatre tipologies com les més comunes i destacades: l'equity crowdfunding, el reward crowdfunding, el crowdlending i el donation crowdfunding. Seguidament, presentarem conceptualment aquests quatre tipus, us facilitem unes llistes dels més representatius i concretem exemples de plataformes multidisciplinàries basades en cadascun d'aquests tipus.

Davant l'auge del crowdfunding i l'augment del nombre de plataformes dedicades a aquesta forma de finançament, els governs d'arreu s'han vist cridats a legislar aquestes noves formes de finançament, establint un marc regulatori adequat per al crowdfunding.

El crowdfunding també ha arribat al món de la política, com a alternativa al finançament a partir de crèdits dels bancs. Diferents polítics destacats, com són Barack Obama o Pablo Iglesias, recorren a aquest finançament participatiu per a les seves iniciatives polítiques.

L’equity crowdfunding (micromecenatge d’inversió) i el crowdlending (micromecenatge de préstec) són les dues tipologies de crowdfunding amb més presència pel que fa al crowdfunding vinculat a l’economia i empresa.

El crowdfunding o micromecenatge també té incidència en el món de les arts i humanitats.

El crowdfunding també té incidència en la psicologia i educació.

Paral·lelament al finançament públic, diversos projectes científics i tecnològics reclamen la col·laboració ciutadana per mitjà d’iniciatives de finançament per crowdfunding o micromecenatge.

El crowdfunding o micromecenatge és tendència, la qual cosa no vol dir que no tingui punts febles i alguns detractors, que són menys optimistes respecte a la fiabilitat d’aquest sistema a l’hora de finançar alguns tipus de projectes. A continuació us presentem visions més crítiques respecte al finançament per mitjà del micromecenatge i també alguns projectes singulars que han sorprès el món sencer, bé pel volum de recaptació que han aconseguit o bé pel fet que han acabat essent un frau.

El crowdfunding o micromecenatge també és present als mitjans de comunicació massius amb apartats d’actualitat sobre el tema, per a fer-ne la difusió o l’anàlisi, i en revistes especialitzades.