Consum de productes de temporada

També conegut com a estacionalitat del consum alimentari. Variació estacional de diversos factors com a resultat de la variabilitat de la temperatura, les precipitacions i el creixement de les pastures. A continuació es recullen una sèrie de recursos que tracten sobre aquest tema.

Campanya amb un calendari dividit per mesos en el qual s’indiquen les fruites de temporada.
Campanya amb un calendari dividit per mesos en el qual s’indiquen les verdures de temporada.
Llista de publicacions de la Fundació Alícia sobre productes de temporada.
Entrada del portal de salut Ets el que menges, en la que Neus Monllor ens explica els aliments estacionals.
Aliments de proximitat i de temporada
Publicació de la plataforma digital Faros que explica i relaciona els productes de proximitat i els temporada.
Calendari de peix de temporada i sostenible de l’organització Greenpeace.
Estudi de Víctor J. Martín Cerdeño de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el consum d’aliments.