Comunicació augmentativa i alternativa (CAA)

Recull de recursos relacionats amb els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació: organitzacions, professionals, campanyes, publicacions i grups de recerca. S'ha elaborat amb la col·laboració de les professores de la UOC: Fàtima Vega, Maria Josep Jarque i Nadia Ahufinger.

Última actualització: 
27.07.20

Entitats i associacions

Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació
Servei adreçat a les persones que es poden beneficiar de les tècniques de comunicació augmentatives.
The International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC)
Organització que treballa per millorar les vides d'infants i adults amb necessitats de comunicació complexes.
Sociedad Española de Comunicación Aumentativa y Alternativa
Societat que uneix totes les persones relacionades de manera directa o indirecta amb els sistemes augmentatius.
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)
Centre que vol fer efectius els drets de la gent gran i de les persones amb discapacitat comunicativa.

Autors destacats

Dr. David Beukelman
Página del doctor David Beukelman en el directorio de la Universidad de Nebraska-Lincoln.
Dr. MaryAnn Romski
Pàgina de la doctora MaryAnn Romski al directori de la Universitat Estatal de Geòrgia.
Dr. Stephen von Tetzchner
Pàgina de Stephen von Tetzchner al directori de la Universitat d'Oslo.
Dra. Gloria Soto
Pàgina de la doctora Gloria Soto al directori de la Universitat Estatal de San Francisco.
Dr. Marc Monfort
Publicacions científiques de Marc Monfort.
Dra. Carme Basil Almirall
Pàgina de Carme Basil al directori de la Universitat de Barcelona.
Dr. Marc Puig
Pàgina del Marc Coronas Puig-Pallarols a Researchgate.
Dr. Emili Soro-Camats
Pàgina d'Emili Soro a Researchgate.

Publicacions

Augmentative and Alternative Communication
Aquest llibre explica els principis i els procediments per implementar tècniques de comunicació augmentativa.
Sistemas de comunicación alternativa y aumentativa de la investigación a la interpretación logopédica
Manual per a professionals i usuaris que requereixin l'ús dels sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
Comunicació augmentativa en un context escolar inclusiu. El procés educatiu d’un alumne amb discapacitat intel·lectual
Article sobre el procés educatiu dels sistemes de comunicació augmentatius en un entorn escolar.
Asesoramiento a docentes en el uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación
Estudi amb els resultats de l'assessorament en sistemes augmentatius i alternatius a educadors i logopedes.
Augmentative and alternative communication: Developmental issues
Llibre amb casos reals de nens i nenes que fan servir sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Campanyes

International AAC Awareness Month 2020
Campanya del mes d'octubre sobre els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Recursos centrats en la temàtica

Cued Speech
Projecte sense ànim de lucre del Regne Unit que dona suport, formació i informació per ajudar persones sordes.
Sistema PECS
PECS és un sistema de comunicació únic augmentatiu i alternatiu implementat, inicialment, a infants amb autisme.
Tecnologia d'ajuda
Article sobre els principis teòrics dels sistemes de signes i tècniques augmentatives i alternatives.
Vocabulari Makaton
Recerca feta durant els últims cinquanta anys sobre l'efectivitat de fer servir signes i símbols per comunicar-se.
Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa
Recursos i gràfics amb llicència Creative Commons per facilitar la comunicació.
Aula Abierta ARASAAC
Aula del Centre Aragonès per a la Comunicació Augmentativa i Alternativa que proporciona formació en aquest camp.
PictoSelector
Programari gratuït per crear plafons i llibres de comunicació.
Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació
Servei adreçat a les persones que es poden beneficiar de les tècniques de comunicació augmentatives.

Recerca

AAC Translation Lab
Laboratori centrat en el desenvolupament de nous dispositius per a la comunicació augmentativa i alternativa.
The Augmentative and Alternative Communication Clinical Assessment Project
Projecte de recerca de la Universitat de Wisconsin especialitzat en sistemes augmentatius i alternatius.
Augmentative & Alternative Communication Laboratory
Laboratori de recerca de la Universitat de Wisconsin a Milwaukee especialitzat en sistemes alternatius.
CCC Accessibility Center
Grup de recerca de Califòrnia especialitzat en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
The Communication Trust
Consorci anglès especialitzat en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
Augmentative and Alternative Communication
Revista oficial de la ISAAC sobre sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
El Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya
Recull de recursos sobre els sistemes augmentatius de comunicació elaborat per la Generalitat de Catalunya.
Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació
Servei adreçat a les persones que es poden beneficiar de les tècniques de comunicació augmentatives.