Comerç electrònic (e-commerce), mercats web (e-marketplaces) i negoci electrònic (e-business), diferències

Tot i que són termes amb idees comunes, el comerç electrònic (e-commerce), els mercats web (e-marketplaces) i el negoci electrònic (e-business) són conceptes que representen realitats diferents. Cadascun d’aquests termes implica unes tasques diferents, amb unes finalitats diferents. Tot seguit, us exposem què són el negoci electrònic i els mercats web, amb vista a poder-los distingir del comerç electrònic.

Negoci electrònic (e-business)

El terme e-business, conegut també com a electronic business i traduït al català com a negoci electrònic, fa referència a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a donar suport a les estratègies de negoci. El negoci electrònic és quelcom més que el comerç electrònic, atès que engloba des dels processos de negoci, la cadena de producció, la gestió del negoci, etc., fins al servei al client, tot plegat gestionat amb la influència de les tecnologies de la informació.

E-business - Wikipedia
El negoci electrònic (e-business) a la Wikipedia en castellà.
e-Business: una perspectiva de gestión
Manual informatiu sobre el negoci electrònic (e-business).
E-Commerce and V-Business: Digital Enterprise in the Twenty-First Century
Obra que examina l’impacte d’internet i les tecnologies associades en el comerç electrònic.
Towards the E-Society: E-Commerce, E-Business, and E-Government
Primera publicació d’una sèrie de conferències sobre l’evolució del negoci, el comerç i el govern electrònics.

Mercats web (e-marketplaces)

Els e-marketplaces, coneguts en català com a mercats web, es poden definir com una plataforma digital que agrupa un gran nombre de compradors i venedors, als quals permet dur a terme transaccions comercials aprofitant la tecnologia d’internet.

Online marketplace - Wikipedia
Els mercats web (e-marketplaces o online marketplaces) a la Wikipedia en anglès.
e-Mercados: un nuevo modelo de negocio electrónico. El caso del sector de la construcción/e-Marketplaces: a new e-business model. The case of the construction industry
Article sobre el nou model de negoci que són els mercats web (e-marketplaces).
The Importance of Exploration in Online Marketplaces
Text en què s’estudia l’objectiu crític dels mercats web (e-marketplaces).
How buyers perceive the credibility of advisors in online marketplace: review balance, review count and misattribution
Article sobre la credibilitat que els compradors atorguen a les opinions dels compradors anteriors.