Comerç electrònic

El comerç electrònic, també conegut com a e-commerce, consisteix en qualsevol tipus de transacció econòmica o activitat financera de compravenda de productes o serveis que es faci per internet i altres xarxes de telecomunicacions, tant entre l’Administració i les empreses i els consumidors, com entre aquests darrers. Actualment, un volum considerable del comerç electrònic consisteix en l’adquisició d’articles virtuals.

Última actualització: 
28.11.19

Què és el comerç electrònic?

Algunes eines per a definir i entendre què és el comerç electrònic.

Aquesta pàgina de la plataforma Statista proporciona gràfics i informes actuals del comerç electrònic per països.
Comercio electrónico - Wikipedia
El comerç electrònic a la Wikipedia en castellà.
Terminologia del comerç electrònic - Termcat
Diccionari en línia especialitzat en terminologia bàsica del comerç electrònic.
Comerç electrònic / Óscar Alavedra i Martí ... [et al.]
Recurs d’aprenentatge de la UOC sobre el comerç electrònic.
Guia del comerç electrònic
Guia introductòria sobre el comerç electrònic, la venda en línia, els aspectes legals que hi estan relacionats, etc
La importancia de la Innovación en el Comercio Electrónico
Article que presenta un model que relaciona l’edat, la mida i la innovació de l’empresa amb el comerç electrònic.
Ecommerce website value model for SMEs - International Journal of Electronic Commerce Studies
Article que mostra un model operatiu de lloc web per al comerç electrònic.
E-commerce trends and impacts across Europe
Estudi que investiga els patrons en les activitats de comerç electrònic i l’impacte que tenen.
CNMCData - Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Portal de dades estadístiques de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
E-commerce statistics - Eurostat
Article proporcionat per Eurostat, amb estadístiques sobre el comerç electrònic a la Unió Europea.

Recull de les entitats més destacades que treballen per a la innovació digital, mitjançant l’aplicació de les tecnologies d’internet, per al foment del comerç electrònic.

El comerç electrònic es pot dividir en diferents tipologies, segons la finalitat, la plataforma, l’objecte i el destinatari. La distinció segons el destinatari del servei de comerç electrònic és la més comuna, i se’n coneixen diversos tipus, depenent del tipus d’agents econòmics implicats i de la relació establerta: d’empresa a empresa (business to business, B2B), d’empresa a consumidor (business to consumer, B2C), de consumidor a consumidor (consumer to consumer, C2C), de consumidor a empresa (consumer to business, C2B), d’empresa a administració (business to administration, B2A) i de consumidor a administració (consumer to administration, C2A). A continuació, abordem amb més detall dues de les possibilitats de relació més comunes: el comerç d’empresa a consumidor (B2C) i el comerç d’empresa a d’empresa (B2B).

Tot i que són termes amb idees comunes, el comerç electrònic (e-commerce), els mercats web (e-marketplaces) i el negoci electrònic (e-business) són conceptes que representen realitats diferents. Cadascun d’aquests termes implica unes tasques diferents, amb unes finalitats diferents. Tot seguit, us exposem què són el negoci electrònic i els mercats web, amb vista a poder-los distingir del comerç electrònic.

Les particularitats i les novetats que comporta el comerç electrònic fan imprescindible l’existència d’un marc jurídic de les compres per internet i telefòniques que les reguli.

Un dels sectors que es va renovant per digitalitzar-se és el dels productes bancaris d’instruments financers o d’inversió i assegurances. Aquesta renovació és motivada per tota l’allau normativa que l’afecta, sobretot pel que fa als principis d’interès general i de protecció del consumidor.

El màrqueting digital, també conegut com a màrqueting en línia o màrqueting 2.0, consisteix en l’aplicació de les tècniques de màrqueting tradicionals i les estratègies de comercialització en els entorns digitals.

Un gran nombre de publicacions periòdiques i de llibres aborden el comerç electrònic des de diferents vessants.

Selecció d’agregadors de notícies per a estar al dia en matèria de comerç electrònic.