Com podem crear recursos per a utilitzar en els treballs?

Tot seguit us recomanem alguns recursos que us ajudaran a posar les vostres idees en ordre i que podeu fer servir per a mostrar relacions de conceptes i representacions visuals en els treballs del curs. Són especialment útils en els processos educatius quan, per exemple, cal establir relacions entre diferents idees, reforçar la comprensió de temes fonamentals o integrar coneixements nous als que ja s’han adquirit.

Eines per a crear infografies

Les infografies són recursos útils per a la visualització de dades d’una manera ordenada i creativa. La comunicació visual és una forma eficaç d’explicar conceptes o relacions complexes, d’organitzar la informació i de donar un valor afegit al contingut. Les eines per a crear infografies permeten fer una presentació visual de la informació (en forma de diagrama, gràfic de barres, taules comparatives, organigrames o mapes).

Servei de creació d’infografies automatitzat que s’integra amb xarxes socials
Eina per a crear infografies simples i gràfics a partir de dades reals.
Ofereix a l’usuari un catàleg de plantilles predefinides, a les quals es pot afegir i modificar contingut.
Tableau
27.02.17
Programari per a la visualització de dades
Eina que permet crear infografies des de zero i també diagrames de flux.
Many Eyes
Eina de recerca d’IBM que permet carregar dades pròpies i ofereix nombrosos tipus de gràfics.
Eina en línia molt intuïtiva i senzilla que permet triar una gran varietat de gràfics.
Eina que permet generar una infografia original tipus núvol d’etiquetes amb el text que interessi.

Eines per a crear mapes conceptuals o mentals

Els mapes conceptuals són xarxes semàntiques que permeten representar gràficament els conceptes i les seves interrelacions per tal de posar en evidència les estructures de coneixement que les persones tenim a la ment. Els mapes mentals permeten a l’usuari editar un conjunt d’idees jeràrquicament al voltant d’un concepte central.

Eina en línia per a crear mapes conceptuals d’una manera fàcil i intuïtiva.
Eina ideal per a exercitar la síntesi dels continguts i estructurar les relacions que hi ha entre aquests.
Eina de programari lliure, programada en Java, que permet elaborar mapes conceptuals o mentals.
MindMeister
Aplicació en línia amb la qual es poden crear i compartir mapes conceptuals i també incorporar enllaços i documents
Aplicació col·laborativa en línia. Permet enllaçar llocs web externs, importar o exportar altres eines.
Recurs molt versàtil per a generar recursos infogràfics i crear mapes conceptuals.
Eina en línia gratuïta per a crear mapes conceptuals de manera automàtica mentre s’escriu.