Com es publiquen els treballs finals en obert?

Servei amb què t'assessorem sobre com es publica en accés obert a l'O2 Repositori UOC

Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

D’acord amb les indicacions del professorat, els estudiants de la UOC poden dipositar en accés obert a l’O2 els seus treballs finals de grau, màster i pràcticums, els quals seran de consulta lliure per a ús docent i de divulgació. Així mateix, poden recuperar i consultar els treballs finals publicats per altres alumnes.

Tots els treballs finals dels alumnes de la UOC són dins de l’apartat Docència.

Per a dur a terme l’autopublicació dels treballs finals, es poden seguir les indicacions de la Guia per al dipòsit de TFC, PFC, Pràcticum, TdR.

Si voleu més informació, consulteu «Per què convé publicar els treballs finals en obert?».

Per la seva banda, els professors i professors col·laboradors han de vetllar perquè els estudiants dipositin els treballs finals de grau, màster o pràcticums a l’O2 i incentivar-los perquè ho facin.

Materials docents

Els professors, professors col·laboradors o tutors vinculats amb la UOC poden dipositar a l’O2 qualsevol tipus de document que hagin creat durant la seva activitat docent a la Universitat: vídeos formatius, guies d’estudi, plans docents, materials docents, PAC, exàmens, resolucions d’exàmens, etc., sempre que aquests documents estiguin subjectes a una llicència de difusió en accés obert.

La Guia per a dipositar materials docents a l’O2 indica els passos que cal seguir per a fer aquest dipòsit.