Citacions rebudes

Cerca del nombre de vegades que un document ha estat referenciat en altres obres (articles, llibres, etc.).

Scopus
Cerca per recuperar les citacions derivades de les referències dels articles científics indexats a Scopus.
Google Scholar
Cercador de Google especialitzat en treballs acadèmics. Proporciona les citacions rebudes.