Citació bibliogràfica

Recursos per a saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per a crear cites automàticament.

Com s’han de citar les fonts? Us donem alguns consells generals.

Com se cita un document

Les citacions bibliogràfiques han de contenir un conjunt d’elements que fixa la norma ISO 690: 2010. El Servei Lingüístic de la UOC disposa d’un apartat al seu web i a la guia que hi ha on pots consultar els criteris per a redactar aquestes citacions bibliogràfiques.

Referències bibliogràfiques - Servei Lingüístic de la UOC
Apartat de citacions del web del Servei Lingüístic de la UOC.
Citació bibliogràfica (Generalitat de Catalunya)
Orientacions per abordar els dubtes que es poden plantejar en la redacció de treballs, informes o altres documents.

Citadors automàtics

Aplicacions que permeten cercar un document (llibre, article, etc.) i generen la cita bibliogràfica automàticament.

WorldCat
Catàleg en línia de l'OCLC (Online Computer Library Center).
Bibme
Citador automàtic.
OttoBib
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.
Cite-O-Matic
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.