Citació bibliogràfica

Recursos per a saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per a crear cites automàticament.

Com s’han de citar les fonts? Us donem alguns consells generals.

Com se cita un document

Les citacions bibliogràfiques han de contenir un conjunt d’elements que fixa la norma ISO 690:2010. A banda de l’estàndard fixat per aquesta norma, hi ha altres estils i pautes més habituals segons els àmbits temàtics. Et donem informació i accés als més rellevants.

Referències bibliogràfiques - Servei Lingüístic de la UOC
Guia del Servei Lingüístic de la UOC amb l’adaptació, explicació i exemples de la norma ISO 690:2010.
Citació bibliogràfica (Generalitat de Catalunya)
Orientacions per abordar els dubtes que es poden plantejar en la redacció de treballs, informes o altres documents.
estil citació ISO 690
Estàndard internacional per a fer les referències bibliogràfiques de tot tipus de recursos en tot tipus de suports.
Estil de citació APA
Proposat per l’Associació Americana de Psicologia, segueix el format autor-data per a referenciar les obres.
Estil de citació ASA
Aquest estil utilitza el format parentètic per a les referències, incloent-hi l’any de publicació.
Estil de citació Chicago Manual of Style
Aquest estil defineix les pautes per a elaborar les notes, la bibliografia i el format “autor-data”.
Estil de citació Harvard
És l’estil de citació que utilitza els parèntesis per a les referències internes i un apartat propi per a la biblio
Estil de citació IEEE
Guia per a referències bibliogràfiques per a electrònica, les telecomunicacions, i l’enginyeria informàtica.
Estil de citació MLA
Aquest estil fa servir el format autor-pàgina per a les referències internes. És el més habitual en lingüística.
Estil de citació NLM
Estil més habitual en ciències de la salut que segueix el format de llista enumerada de referències.
Vancouver system
Estil que segueix el format autor-número per a les citacions internes i una llista numerada al final del document.
Icona de document i text citation guides
Consulta les guies de Mendeley per a conèixer les diferències entre els estils de citació APA, MLA i Harvard.

Com se citen les imatges

Alguns recursos per aprendre com s’han de citar les imatges que utilitzem en els treballs acadèmics, articles, etc., entenent les imatges de manera àmplia: fotografies, pintures, dibuixos, quadres, diagrames, gràfics...

Guia sobre “Com utilitzar imatges en els treballs acadèmics” de la Biblioteca de la Universitat de Cantabria
Guia sobre “Com utilitzar imatges en els treballs acadèmics” de la Biblioteca de la Universitat de Cantabria
Guia sobre la citació d’imatges de la Biblioteca de la Universitat de Washington
Guia sobre la citació d’imatges que ens ofereix la Biblioteca de la Universitat de Washington.

Com se citen les xarxes socials

Alguns recursos per aprendre com s’han de citar les xarxes socials en els treballs acadèmics, articles, etc.

Exemples per citar les xarxes socials segons diferent estils de citacions.
Eina que permet referenciar una piulada.
Icona de document i text citation guides
Consulta les guies de citació de Mendeley per a conèixer com es fan les citacions de webs, blogs, tweets, etc.

Com se citen les dades

Les dades s’han de citar de la mateixa manera que citem altres fonts d’informació bibliogràfica, com ara articles o llibres.

Data Cite
Organització que té com a objectiu ajudar la comunitat investigadora a localitzar i citar dades de recerca.

Citadors automàtics

Aplicacions que permeten cercar un document (llibre, article, etc.) i generen la cita bibliogràfica automàticament.

WorldCat
Catàleg en línia de l'OCLC (Online Computer Library Center).
Bibme
Citador automàtic.
OttoBib
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.
Cite-O-Matic
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.