Citació bibliogràfica

Recursos per a saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per a crear cites automàticament.

Com s’han de citar les fonts? Us donem alguns consells generals.

Com se cita un document

Les citacions bibliogràfiques han de contenir un conjunt d’elements que fixa la norma ISO 690: 2010. El Servei Lingüístic de la UOC disposa d’un apartat al seu web i a la guia que hi ha on pots consultar els criteris per a redactar aquestes citacions bibliogràfiques.

Referències bibliogràfiques - Servei Lingüístic de la UOC
Apartat de citacions del web del Servei Lingüístic de la UOC.
Citació bibliogràfica (Generalitat de Catalunya)
Orientacions per abordar els dubtes que es poden plantejar en la redacció de treballs, informes o altres documents.

Com se citen les imatges

Alguns recursos per aprendre com s’han de citar les imatges que utilitzem en els treballs acadèmics, articles, etc., entenent les imatges de manera àmplia: fotografies, pintures, dibuixos, quadres, diagrames, gràfics...

Guia sobre “Com utilitzar imatges en els treballs acadèmics” de la Biblioteca de la Universitat de Cantabria
Guia sobre “Com utilitzar imatges en els treballs acadèmics” de la Biblioteca de la Universitat de Cantabria
Guia sobre la citació d’imatges de la Biblioteca de la Universitat de Washington
Guia sobre la citació d’imatges que ens ofereix la Biblioteca de la Universitat de Washington.

Com se citen les xarxes socials

Alguns recursos per aprendre com s’han de citar les xarxes socials en els treballs acadèmics, articles, etc.

Exemples per citar les xarxes socials segons diferent estils de citacions.
Eina que permet referenciar una piulada.

Com se citen les dades

Les dades s’han de citar de la mateixa manera que citem altres fonts d’informació bibliogràfica, com ara articles o llibres.

Organització que té com a objectiu ajudar la comunitat investigadora a localitzar i citar dades de recerca.

Citadors automàtics

Aplicacions que permeten cercar un document (llibre, article, etc.) i generen la cita bibliogràfica automàticament.

WorldCat
Catàleg en línia de l'OCLC (Online Computer Library Center).
Bibme
Citador automàtic.
OttoBib
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.
Cite-O-Matic
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.