Catalunya

Portal de la Generalitat de Catalunya on es publiquen dades de caràcter públic procedents de l’Administració.
Dades obertes
Catàleg de dades públiques susceptibles de ser reutilitzades per la ciutadania i les empreses.
Recull de documents relacionats amb l’exercici de la transparència en els diferents departaments de la Generalitat.
Recull de dades estadístiques de Catalunya, sobretot en l’àmbit municipal.
Recull de les dades dels estudis d’opinió a Catalunya.
Recull de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona.
Recull de dades obertes de l’Ajuntament de Girona.