Bibliografia i recursos

En aquest apartat trobareu bibliografia i recursos d’informació sobre gènere, l’accés obert, l’ètica i la integritat, la participació pública o l’educació científica.

General

The past and future of RRI
Article escrit per Arie Rip i publicat l’any 2014 en la revista Life Sciences, Society and Policy.
European Commission
Informe sobre indicadors per a promoure i mesurar la recerca i la innovació responsables.
Science in Transition
Article de discussió fruit de la visita dels autors al Science Studies Colloquium Series.
European Data Portal
Enquesta sobre l’experiència i la percepció dels europeus sobre ciència i tecnologia.
European Data Portal
Enquesta sobre ciència i tecnologia de l’eurobaròmetre.
European Data Portal
Estudi que actualitza les dades sobre ciència i tecnologia el 2010.
Great
Projecte finançat pel setè Programa marc (FP7).
Minerva
Declaració sobre el futur de les universitats.
Dublin Institute of Technology
Capítol que tracta de la competitivitat que hi ha entre universitats.
HEIRRI
Projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020.
PLOS Medicine
Article que tracta sobre les bones pràctiques aplicables al món de la recerca.
Europe must focus on the Grand Challenges of our time
Declaració sobre les polítiques europees en matèria de cooperació, transparència i confiança.
Responsibility Navigator
Eina que dona suport als que governen aquestes activitats cap a una responsabilitat més conscient.
Science and power
Interessant introducció panoràmica sobre ciència i poder de la UNESCO.
Research Policy
Article en què es presenta un marc per a entendre i reforçar la «innovació responsable».
Research: increasing value, reducing waste
Sèrie de cinc articles sobre recerca presentada per The Lancet.
Sustainable Development Goals
Agenda que conté disset objectius d’aplicació universal.

Gènere i RRI

She Figures 2015
Treballar per la igualtat de gènere és una part essencial de la política europea de recerca i innovació.
Gender equality
Informe de la Comissió sobre gènere i igualtat.
European Gender Medicine
Projecte que té per objectiu tenir en compte el sexe i el gènere (S&G) en biomedicina i recerca sanitària.
Gender Equality in Academia and Research
Presentació de l’eina Gender Equality in Academia and Research, de l’Institut Europeu de Qualitat de Gènere.
Gendered Innovations
Projecte que reforça la variable de gènere com a injecció de valor.
Gender in Research Content and Knowledge Production
Informe que tracta sobre la prevenció del biaix de gènere en el coneixement de la ciència.
Nature
Article de Mogil sobre la recerca del dolor i la qüestió de gènere.
BMJ Journals
Article que aborda el trastorn alimentari amb la perspectiva de gènere.

Accés obert

Public Understanding of Science
Article sobre la ciència oberta publicat l’any 2016 a la revista Public Understanding of Science.
Budapest Open Access Initiative
Declaració d’accés obert promoguda per l’Open Society Institute (OSI).
Budapest Open Access Initiative
Reafirmació de la declaració d’accés obert de Budapest deu anys després de la seva aparició.
Open Innovation
Publicació de la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea (IDT) sobre la innovació oberta.
Opening Science
Capítol que estructura el concepte de ciència oberta a partir de cinc escoles de pensament.
Social Life Networks
Article de Katja Mayer que examina els àmbits terminològics i reals de la ciència oberta.
Nature Human Behavior
Article de Munafò sobre la millora de la fiabilitat i l’eficiència de la recerca científica.
Open Science Monitor
Portal de la Comissió Europea especialitzat en la temàtica de la ciència oberta.
Open Access Overview
Article del blog de Peter Suber dedicat a l’accés obert.

Ètica i integritat

European Textbook on Ethics in Research
Llibre de text resultat del projecte European Textbook on Ethics in Research, finançat per la Comissió Europea.
The European Code of Conduct for Research Integrity
Document de referència per a la integritat de la recerca en tots els projectes de recerca finançats per la UE.
Horizon 2020
Directrius dissenyades per la Comissió Europea per a fer propostes de recerca de manera ètica.
The Research Ethics Library
Recurs en línia per a l’educació en ètica de la recerca.
Innovative methods for teaching ethics and research integrity
Acció que promou una cultura d’integritat de la recerca en l’àmbit educatiu.
Ethics for researchers
Document de FP7 sobre excel·lència investigadora, que garanteix el respecte als principis ètics fonamentals.

Participació pública

Creative Time
Estudi publicat per la professora Keri Facer i la doctora Bryony Enright, de la Universitat de Bristol.
Creative Time
Organització pública d’art que treballa amb els artistes per contribuir als diàlegs, els debats i els somnis.
Mammalian Diving Reflex
Taller de recerca i art dedicat a investigar l’àmbit social.
Research for All
Revista d’accés obert coordinada pel Centre Nacional de Coordinació de la Participació Pública del Regne Unit.
Involve
Grup assessor nacional que forma part de l’Institut Nacional de Recerca de Salut del Regne Unit
The engaging researcher
Manual per a investigadors escrit per Sophie Duncane i Suzanne Spicer.
Public Engagement Evaluation Guide
Guia pràctica que dona suport a l’avaluació d’esdeveniments o projectes de participació pública.

Educació científica

Ark of inquiry
Projecte finançat pel setè Programa marc (FP7), Ciència i societat, 2013-1.
Comissió Europea
Página del portal Education and training de la Comissió Europea.
P21
Marc d’habilitats d’aprenentatge del segle xxi publicat per P21 Partnership for 21st Century Learning.
Science Education for Responsible Citizenship
Informe sobre educació científica per a la ciutadania responsable elaborat per un grup d’experts.
Inquiry-Based Learning
Guia elaborada per l’Education Development Center.
World Education Forum 2015
Fòrum Mundial d’Educació de la UNESCO 2015 a Incheon, República de Corea.
Parrise
Projecte finançat pel setè Programa marc (FP7), Ciència i societat, 2013-1.
RRI Tools
Vídeo publicat pel projecte RRI Tools.
RRI Tools
Entrada al blog del projecte RRI Tools sobre com es pot integrar l’RRI a l’ensenyament secundari.