Bibliografia complementària

Consulta informació relacionada amb el plagi acadèmic (llibres, articles, vídeos...).

Summon - Plagi
Cerca preenregistrada en el cercador de col·leccions de la Biblioteca Virtual de la UOC.
Catàleg UOC  - Plagi
Cerca preenregistrada al catàleg bibliogràfic de la UOC.
PUC - Plagi
Cerca preenregistrada al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CBUC).
Cerca preenregistrada a Dialnet
Cerca preenregistrada a Dialnet, servei d'alertes documentals de les revistes científiques hispanes.
Google Scholar - Plagi
Cerca preenregistrada al motor de cerca especialitzat en informació científica de Google.
ROAR - Plagi
Cerca al directori i recol·lector de repositoris d'accés obert ROAR.
OpenDOAR - Plagi
Cerca al directori i recol·lector de repositoris d'accés obert OpenDOAR.
Youtube - Plagio académico
Selecció de vídeos sobre el plagi acadèmic.