Bases de datos

¿Sabías que hay bases de datos de derecho financiero y tributario accesibles de forma libre y gratuita en Internet? ¡Descúbrelas!

Informació sobre llibres, articles de revista, comunicacions i normes de comptabilitat i auditoria.

Legislació

Cerca normativa i doctrina d'economia i hisenda en aquesta base de dades del Ministeri d'Hisenda.

Jurisprudència

Bases de dades de consultes generals i vinculants de la DGT, des de 1997 fins ara.

Dades estadístiques

Informació no reservada i dades estadístiques de l'àmbit tributari i duaner a l'Estat espanyol.
OECD Tax
Base de dades amb informació comparativa d'un ampli ventall d'estadístiques fiscals dels països membres de l'OCDE.