Avaluació de revistes científiques

La producció científica s’avalua en funció de la revista on ha estat publicat l’article científic i les citacions que ha rebut. En aquest apartat descrivim els indicadors bibliomètrics internacionals i nacionals que més s’utilitzen per a avaluar la qualitat de les revistes científiques.

Última actualització: 
16.08.18

Els principals índexs bibliomètrics internacionals, descrivint-ne els indicadors i nivell de classificació, l’abast temporal, geogràfic i temàtic.

Els principals índexs bibliomètrics que s’utilitzen per a avaluar revistes internacionals i nacionals en l’àmbit espanyol, sobretot en ciències socials i humanitats. Se’n descriuen els indicadors i el sistema de classificació, l’abast temporal, geogràfic i temàtic.

Cerca del número de vegades que un document ha estat referenciat en altres obres (articles, llibres, etc.) a Google Academic, Web of Science i Scopus.