Associacions professionals en logopèdia

Recull de recursos sobre associacions professionals en el món de la logopèdia. S'ha elaborat amb la col·laboració del professor de la UOC Alfonso Igualada.

Última actualització: 
28.07.20
Consejo General de colegios de Logopedas
Web del Consell General de Col·legis de Logopedes, composta per tots els col·legis professionals de logopedes.
Colegios Autonómicos de Logopedas de España
Enllaços a les pàgines web dels diferents col·legis autonòmics de logopedes d'Espanya.
Logopèdia
Informació sobre la logopèdia de l'Asociación Española de Logopedia Foniatria y Audiologia.
Societat Catalana de Logopèdia
Web de la Societat Catalana de Logopèdia amb informació actualitzada sobre el que es porta a terme.
American Speech-Language-Hearing Association
Web de la ASHA en què s'aborden i es divulguen diversos temes relacionats amb els problemes de la parla i l'audició
Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union Européenne
Web del Comitè Permanent de Logopedes de la Unió Europea, format per organitzacions professionals d'aquest àmbit.
The Royal College of Speech and Language Therapists
Web del col·legi de logopedes que presta servies a persones amb problemes de comunicació i deglució.