Accés obert a la UOC

El moviment Open Access, Accés Obert en català, fa referència a l’accés lliure, immediat i sense restriccions a qualsevol material digital educatiu o acadèmic publicat amb llicències Creative Commons. En aquest monogràfic hem recollit eines i recursos de la UOC relacionats amb l’accés obert. 

Última actualització: 
13.08.18

Què és l’accés obert? Quins són els seus beneficis? Les estratègies de publicació en accés obert, el seu marc legal, i molt més.

Articles

En ciència, obrir-se o morir - Marta Aymerich
Article d'opinió publicat al diari Ara el 08/10/2016
Use of open educational resources at the UOC
Griset, Roger; Rivera López, José Manuel (2010). Use of open educational resources at the UOC.

Eines

O2 repositori UOC
L'O2 Repositori UOC recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC.
mosaic de revistes acadèmiques de la UOC
Revistes en accés obert de la UOC
Política institucional d'Accés Obert de la UOC
Aquesta política obliga els seus investigadors a publicar en accés obert mitjançant el dipòsit en el repositori.
El mandat institucional a la pràctica: guia ràpida per a professors i investigadors
Guia pràctica sobre el mandat institucional aprovat el 6 d'octubre de 2010.