Suport a l'avaluació

Servei de consultes bibliomètriques

Servei personalitzat de consulta, suport i acompanyament en el procés de cerca de dades bibliomètriques i en l'avaluació de la qualitat de la producció científica.
 Qualitat de les publicacions
13.01.15
Conèixer els indicis de qualitat de les publicacions, tant de revistes com de llibres.

Convocatòries d'acreditació

Servei personalitzat de suport en el procés de cerca de dades bibliomètriques per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de la qualitat de la recerca.
AQU
Consulta les guies per a l’avaluació i l’acreditació del professorat de la UOC.

Normalització de noms d'autor

L'identificador únic ORCID ID permet identificar d'una manera unívoca cada investigador.