Què cal tenir en compte quan es redacta l’article?

En el moment de començar a redactar l’article resulta útil tenir en compte diferents aspectes

1. Familiaritza't amb l'escriptura acadèmica

Els aspectes estructurals i lingüístics són clau per a l’acceptació d’un article, ja que són els elements tinguts en compte per l’editor per a fer una selecció inicial de l’article i decidir si es passa als revisors.

Qualitat lingüística

Alguns recursos que pot ser útil consultar:

 

Consells per a escriure treballs de recerca
Consells per a escriure treballs de recerca

2. Optimitza l'article per afavorir-ne la recuperació

Es tracta de preparar l’article per afavorir que sigui trobable amb cercadors (SEO acadèmic).

Cal considerar els elements següents:

  • Analitza els títols d’articles semblants a les bases de dades.
  • Utilitza subtítols que reforcin la idea clau.
  • Selecciona amb cura les paraules claus que descriuen l’article: consultar tesaurus  i paraules claus utilitzades per articles semblants.
  • Redacta el resum indicant els components bàsics de la recerca i incloent-hi les paraules claus per les quals vols que es localitzi l'article des dels cercadors.
  • Utilitza títols per a les taules, imatges i gràfics.
  • Dona prioritat a l’ús de taules i gràfics perquè els continguts siguin cercables; el format d’imatge (JPG, PNG) no ho permet.

 

La imatge següent és un resum gràfic de les accions indicades anteriorment.

 

(Font: Elsevier Publishing Campus)

 

3. Gestiona la bibliografia

Preparar les referències bibliogràfiques d'acord amb el format de cada revista és un element clau per a l'èxit de la publicació.

  • Citació bibliogràfica: recursos per a saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per a crear citacions automàticament.
  • Gestors bibliogràfics: eines per a gestionar les referencies bibliogràfiques .

4. Decideix com signes l’article

 En el moment de signar l'article cal tenir en compte diferents aspectes:

 

1. Unifica el teu nom com a autor utilitzant l'identificador únic d'investigador

2. Identifica la teva afiliació a la institució

3. Reflexiona sobre com convé signar en els articles amb coautoria