Els identificadors d’autor

Els identificadors únics d’autor t’acompanyaran al llarg de la teva carrera investigadora i serveixen per:
 
 • Evitar les ambigüitats i confusions relacionades amb l'autoria i evitar, doncs, la dispersió de la producció científica d'un mateix autor.
 • Millorar i garantir la connexió amb els sistemes de recuperació, recollida i indexació de la producció científica existents i així enllaçar les teves activitats de recerca referenciades a diferents sistemes d'informació.
 • Millorar la comunicació amb la comunitat científica (enviament d'articles a editors i de documents al repositori institucional, etc.).
 • Participar en convocatòries d'ajuts tant interns com nacionals i internacionals.
L'identificador únic ORCID permet identificar d'una manera unívoca cada investigador.

Recomanacions d’ús d’ORCID

És recomanable que els investigadors obtinguin un identificador ORCID per poder incloure’l a la signatura de les seves publicacions.

És un identificador que està connectat amb bona part de les principals bases de dades, editorials  i instituts i agències de finançament i acreditació de la recerca, tant per a referenciar les publicacions com per a exportar la informació al currículum que l’investigador pot mantenir a ORCID. 

Per tal de treure el màxim rendiment del teu ORCID, és recomanable:

 • Incloure el codi ORCID al GIR.
 • Incloure el codi ORCID a la teva signatura i a les teves pàgines web personals.
 • Incloure el codi ORCID en l'enviament de publicacions als editors.
 • Incloure el codi ORCID en les convocatòries d'acreditació i en les convocatòries d'ajuts o sol·licitud de finançament dels projectes de recerca.

 

Procediment per obtenir el codi ORCID.
Incorpora el teu codi ORCID al GIR.

Altres identificadors d’autor

A mesura que les publicacions s’indexen a les bases de dades de producció científica, els autors reben l’assignació d’altres identificadors que aquestes bases de dades generen de manera automatitzada. ORCID ID està connectat amb altres sistemes actuals d'identificació d'autor, com:

 • ResearcherID, identificador que pot crear qualsevol autor que es doni d'alta i que tingui accés a la base de dades de WoS i que hi tingui articles indexats.
 • Scopus Author Identifier, es crea a la base de dades Scopus un cop s’hi indexa un article.
 • My Citations, és l’identificador que depèn de Google Scholar i que es pot consultar a partir del perfil de Google Scholar Citations.