Observatori de Revistes d'Accés Obert amb Impacte

La publicació en revistes d'alt impacte també és compatible amb la publicació en revistes d'accés obert.

La Biblioteca Virtual de la UOC presenta aquesta tercera edició de l'Observatori de Revistes d'Accés Obert amb Impacte. Es tracta de revistes que apareixen al Directory of Open Access Journals (DOAJ) i també ho fan al Web of Science Journal Citation Report o al SCImago Journal Ranking.