H2020 - Pla pilot de gestió de dades de recerca

H2020 Pla pilot de dades de recerca

L’article 29.3 de l’H2020 estableix que els projectes participants en el pla pilot han de desenvolupar un Pla de gestió de dades - PGD (Data Management Plan - DMP):

 

  1. Dipositar les dades de la recerca (les necessàries per a validar els resultats presentats en les publicacions científiques) en un repositori tan aviat com es pugui per a garantir a qualsevol persona i de manera lliure, el seu accés, mineria, explotació, reproducció i difusió.
  2. Documentar les dades de recerca: proporcionar informació, per mitjà del repositori, sobre les eines i els instruments necessaris per a validar, interpretar i reproduir la recerca duta a terme.

 

Excepcions: per raons de seguretat, privadesa, protecció de dades personals o explotació comercial/industrial es pot excloure la difusió en accés obert dels resultats del projecte.

 

Costos: els costos associats amb les dades es consideren despeses elegibles en el projecte.

 

Àrees previstes al pla pilot:

 

  • Future and Emerging Technologies.
  • Research Infrastructures – part e-Infrastructures.
  • Leadership in Enabling and Industrial Technologies – Information and Communication Technologies.
  • Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part smart cities and communities.
  • Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials – with the exception of topics in the area of raw materials.
  • Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies.
  • Science with and for Society.


Important: encara que un projecte no estigui dins aquestes àrees, es pot sol·licitar incloure’l al pla pilot.

Marc legal

Les directrius de la Comissió Europea per a publicar dades en accés obert queden recollides en el Manual del participant a l’H2020 consultable al Portal del participant.