Gestió interna de les tesis doctorals

Procés de publicació de tesis doctorals en obert

Resum del procés de publicació i tractament de les tesis doctorals a la UOC.

Procés Responsable
Avís a doctor i SBRS sobre tràmits relatius a publicació de tesi doctoral Tècnic/a de gestió acadèmica
Introducció de la tesi a Teseo Tècnic/a de gestió acadèmica
Signatura de la Comunicació pública de tesi doctoral per part del doctorand Doctorand (el fa arribar a tècnic/a de gestió acadèmica)
Tràmit de signatura de la Comunicació pública de tesi doctoral per part de rectorat Tècnic/a de gestió acadèmica + Assessoria Jurídica
Signatura del document de publicació a TDX (Fitxa de dades) Doctorand (el fa arribar, escanejat, a Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca)
Publicació a TDX Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca
Publicació a l'O2 Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca
Enviament tesis en format paper a Biblioteca Tècnic/a de gestió acadèmica
Enviament a l’arxiu de la documentació de l’expedient de doctorat i de lectura de tesi Tècnic/a de gestió acadèmica
Catalogació tesi al catàleg de la biblioteca Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca

Custòdia de la documentació

Resum de la custòdia de la documentació dels expedients de doctorat i de lectura de tesi.

Procés Responsable
Comunicació pública de la tesi doctoral (original) Gabinet Jurídic
Fitxa de dades de publicació de tesi doctoral (format digital) SBRS
Suport digital de les tesis doctorals SBRS
Suport paper de les tesis doctorals SBRS
Expedient de doctorat i de lectura de tesi Arxiu acadèmic (Tibidabo)