Gestió de la informació

Gestió de referències bibliogràfiques

Gestió bibliogràfica
01.12.17
Eines i recursos per a la gestió de referències bibliogràfiques.
Mendeley
Gestor de referències i xarxa social per investigadors.

Com es pot estar al dia

Dialnet – Universidad de la Rioja
Base de dades de sumaris de revistes en espanyol.
JournalTOCS
Directori de revistes que permet consultar els seus sumaris.

Gestió de les dades de recerca

Espai de suport a la gestió de les dades de recerca generades durant el procés d'investigació.

Edició

Plagi acadèmic
16.08.18
Monogràfic en què es donen recursos i eines per a evitar i detectar el plagi.
Latex
LaTeX és un sistema de composició de textos, orientat a la creació de documents escrits.