Dades de recerca

Un relat de ficció com a guia fidel als principis FAIR per a les dades d'investigació.

Què són les dades de recerca?

La Comissió Europea(CE) defineix les dades de recerca com la informació factual o numèrica recollida per a ser examinada i considerada com la base d’un raonament, d’una discussió o d’un càlcul. Les dades inclouen estadístiques, resultats d’experiments, mesures i observacions resultants de l’estudi de camp, d’enquestes o d’entrevistes i imatges.

Tipus de dades de recerca

 

 • Observacionals: dades capturades en temps real. Per exemple, neuroimatges, dades de mostres, dades de sensors, dades d’enquesta.

 • Experimentals: dades capturades en equips de laboratori. Per exemple, seqüències de gens, cromatogrames, dades de camps magnètics.

 • Simulació: dades generades a partir de models de prova. Per exemple, climatològiques, matemàtiques o models econòmics.

 • Derivades o compilades: dades reproduïbles, però de difícil reproducció. Per exemple, de text i mineria de dades, models 3D, bases de dades compilades.

 • De referència: conglomerat o conjunt de dades. Per exemple, bancs de dades de seqüències de gens, estructures químiques o portals de dades espacials.

Què és la gestió de les dades de recerca

 

La gestió de les dades de recerca (RDM) engloba l’organització, l’estructura, l’emmagatzematge i el tractament de les dades utilitzades o generades durant un projecte de recerca.

 

La gestió de les dades de recerca (RDM) està present en totes les fases d’una investigació:

 

Beneficis de gestionar i compartir les dades

 

 • Validació dels resultats obtinguts.
 • Localització i comprensió de les dades.
 • Reducció de la duplicitat de recollida de dades i els costs que això comporta.
 • Acompliment dels requisits de les convocatòries de recerca.
 • Foment del debat científic.
 • Foment de la innovació i els nous usos potencials de les dades.
 • Afavoriment de la col·laboració entre els usuaris de dades i els seus creadors.
 • Increment de l’impacte i la visibilitat de la recerca.
 • Augment de la pròpia reputació quan els altres citin l’obra pròpia.

Qüestions prèvies

 • Quin tipus de dades generaràs?
 • Tens previstos el dipòsit i la difusió de les dades en accés obert?
 • Quan tens previst publicar-les?
 • Saps quina plataforma faràs servir per a dipositar-les i difondre-les?
 • Saps amb quina llicència les publicaràs?
 • Vols preservar les dades? Quant de temps? Quin és el volum de dades que vols preservar? En quins formats?
 • Les dades necessiten programari específic per a ser consultades?
 • Treballes amb dades personals? Què en faràs?
 • Treballes amb dades confidencials? Què en faràs?
 • Qui és el màxim responsable de la gestió de les dades?

En qui recau l’autoria de les dades?

 

Segons l’article 12 de la Llei de propietat intel·lectual, les bases de dades «que per la selecció o disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals» estan protegides per drets d’autor. No obstant això, les dades en brut incloses dins una base de dades no tenen autoria, per tant, no són objecte de propietat intel·lectual.