Com mesurem l'impacte obtingut?

Els indicadors acadèmics i socials ajuden a valorar l’èxit o rendiment de la difusió de les publicacions científiques.

És aconsellable escollir els indicadors adequats a cada objectiu i a cada xarxa o canal de difusió.

Indicadors acadèmics

Les citacions rebudes i l’índex H de l’autor són els indicadors acadèmics que et permeten fer seguiment de l’impacte de les teves publicacions.

Google Scholar Citations
Crea un perfil a Google Scholar per a poder fer el seguiment de les citacions de les teves publicacions
Scopus
Cerca per recuperar les citacions derivades de les referències dels articles científics indexats a Scopus.
Publish or Perish
Programari gratuït que recupera les citacions de fonts de dades diverses i proporciona indicadors bibliomètrics.

Indicadors socials

Fes seguiment dels principals indicadors socials: seguidors, mencions, consultes dels perfils, descàrregues, etc. T’ajudaran a valorar el rendiment de les accions efectuades a les xarxes socials. 

mètriques de la guia d'usos i estils 2.0
Observa, mesura i valora de manera continuada els resultats obtinguts.
logo Almetrics
Permet fer el seguiment de l’impacte a les xarxes socials de qualsevol publicació amb DOI.
Imatge mètriques de les xarxes socials.
Publicació que explica com funcionen les sis principals mètriques de les xarxes socials.
logo metrics toolkit
Portal que t'ajudarà a triar l'indicador més adequat per a mesurar l'impacte de la teva recerca.