Com mesurem l'impacte obtingut?

1. Indicadors acadèmics

Coneix el nombre de vegades que el teu article ha estat citat en altres obres (articles, llibres, etc.).

Google Scholar
Cercador de Google especialitzat en treballs acadèmics. Proporciona les citacions rebudes.
Scopus
Cerca per recuperar les citacions derivades de les referències dels articles científics indexats a Scopus.

2. Indicadors socials

Fes seguiment dels principals indicadors socials: seguidors, mencions, consultes dels perfils, descàrregues, etc. T’ajudaran a valorar el rendiment de les accions efectuades a les xarxes socials. 

mètriques de la guia d'usos i estils 2.0
Observa, mesura i valora de manera continuada els resultats obtinguts.
Altmetrics
Eina que segueix diferents fonts per a capturar-ne l’activitat.
Publicació que explica com funcionen les sis principals mètriques de les xarxes socials.