Com es pot incrementar la visibilitat de l’article científic

Després de publicar un article científic no s'acaba la tasca de l’autor, li cal implicar-se en la seva difusió. L’objectiu és intentar donar el màxim de visibilitat a l’article, ja que pot ajudar de indirectament a rebre cites a l’article.